Napoli Pizza

Bestil gerne i god tid, for at undgå ventetiden.

Handelsbetingelser

Indgåelse af aftale
Når du har lagt en ordre på webshoppen, vil du modtage en bestillingsbekræftelse. Denne mail er alene en kvittering for, at vi har modtaget din ordre.
Der er først indgået en bindende aftale mellem dig og webshoppen, når du modtager en ordrebekræftelse. Indtil du modtager en ordrebekræftelse, er webshoppen ber- ettiget til at annullere din ordre helt eller delvist, f.eks. som følge af pris- og tekstfejl eller udsolgte varer. Hvis det sker, vil du naturligvis blive kontaktet.

Betaling
Der er mulighed for at betale med MobilePay samt kreditkort. Vi tager ikke gebyr og beløbet hæves først på dit kort, når varen afsendes

Varer undtaget fortrydelsesretten

Følgende varetyper er undtaget fortrydelsesretten:

 

  • Levering af fødevarer, drikkevarer eller andre varer til husholdningens løbende forbrug, som leveres fysisk til forbrugerens hjem, bopæl eller arbejdsplads af en erhvervsdrivende, der ofte og regelmæssigt betjener faste ruter, * Stiftelse eller overdragelse af rettigheder over fast ejendom med undtagelse af fjernsalgsaftaler vedrørende finansielle tjenesteydelser eller af fjernsalgsaftaler vedrørende udlejning af fast ejendom, * Opførelse af bygning, * Omfattet af § 1, stk. 1, i lov om forbrugeraftaler om brugsret til logi på timesharebasis, længerevarende ferieprodukter m.v., * Omfattet af § 1, stk. 1, i lov om pakkerejser, * Spil, hvor der for deltagelse betales en pengeindsats, eller * Hvor varen og købesummen udveksles samtidig med indgåelse af en aftale uden for den erhvervsdrivendes forretningssted, hvis købesummen ikke overstiger 350 kr.Hvis du fortryder købet, skal varen sendes til:

Napoli Pizza
Gærumvej 62
9900 Frederikshavn


Vi modtager hverken pakker uden omdeling eller pakker sendt pr. efterkrav. 

Reklamationsret
Købelovens mangelsregler kan finde anvendelse på varekøb. 

Du skal reklamere inden for ”rimelig tid” efter, at du har opdaget manglen ved varen. Hvis du reklamerer inden for to måneder efter, at manglen er opdaget, vil reklamationen altid være rettidig. 

Persondatapolitik
For at du kan indgå aftale med os, har vi brug for følgende oplysninger: 
Navn, adresse, tlf.nr. og e-mailadresse. 

Vi registrerer og videregiver dine personoplysninger for at kunne levere varen til dig. 

Personoplysningerne registreres hos Napoli Pizza og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes.
Vi samarbejder herudover med en række andre virksomheder, som opbevarer og behandler data.
Virksomhederne behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke bruge dem til egne formål.

Vi samarbejder kun med databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse. 

Den dataansvarlige på sitet er Napoli Pizza. 

Som registreret hos Napoli Pizza, har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Hvis du mener, at oplysningerne er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. I nogle tilfælde har vi pligt til at slette dine persondata, hvis du beder om det. Det kan f.eks. være hvis dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi skulle bruge dem til: [email protected] 

Klageadgang
Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til [email protected]. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til relevante nævn på området, såfremt betingelserne herfor er opfyldt. 

Center for Klageløsning
Nævnenes Hus
Toldboden 2
8800 Viborg
www.naevneneshus.dk


Er du forbruger med bopæl i et andet EU-land end Danmark, kan du klage til EU-Kommissionens online klageportal her - http://ec.europa.eu/odr.eu

 

Fortrydelsesformular

Til:
Napoli Pizza
Gærumvej 62
9900 Frederikshavn
Jeg meddeler herved, at jeg ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min købsaftale om følgende varer/tjenesteydelser: 

______________________________________________________________________________________ Bestilt den: _______________________________ Modtaget den: _______________________________ 
Forbrugerens navn: ______________________________________________________________________ 
Forbrugerens adresse: ___________________________________________________________________ 
Forbrugerens underskrift: _________________________________________ Dato: _________________ 
(kun hvis formularens indhold meddeles på papir)